Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

19/09/2019 Kapalı Yazar: emrecaglaryildiz


Uluslararası alanda siber savaşın kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte en çok rağbet gören yaklaşım Richard A. Clarke ve Robert K. Knake’e aittir.

Onlara göre siber savaş, bir devletin, başka bir devletin bilgisayar veya iletişim ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirdiği sızma faaliyetleridir. Clarke ve Knake’e göre ise siber savaş, kavga etmeden savaşma ve hasmın kanını dökmeden onu mağlup etme sanat ve bilimi olarak tanımlanmıştır.

5743d4f567b0a95a982ec623 - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Siber savaş, ülkedeki sivil, askeri ve hükümete ait bilgi ve iletişim teknolojilerinin hasmın siber saldırılarına karşı savunulması ile ekonomik, politik veya askeri nedenlerle hedef seçilen ülkeye, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden organize saldırı faaliyetleri gerçekleştirilmesi olarak da tanımlanmıştır.

Bilgi savaşı ise bilgisayarlar, bilgisayar ağları veya bilgisayar sistemlerini de içine alan siber savaştan daha kapsamlı bir tanıma sahiptir. Bilgi savaşları her türlü bilgi ile ilgilenirken, siber savaşın ilgi alanı ise siber uzaydır.

Libicki bilgi savaşını; komuta kontrol savaşı, istihbarat merkezli savaş, elektronik savaş, psikolojik savaş, hacker savaşı, ekonomik bilgi savaşı ve siber savaş olarak yedi bölüme ayırmıştır. Bu sebeplerle, bilgi savaşı ile siber savaş kavramlarını birbiri ile karıştırmamak gerekmektedir.

24 siber sava%C5%9F - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Komuta Kontrol Savaşı: Bilgi savaşını muharebe sahasında uygulayan ve fiziksel yıkıma sebep olan askeri bir stratejidir. Amacı, hasmın komuta kontrol merkezi ile muharebe sahası unsurları arasındaki irtibatı koparmak veya kesmektir.

İstihbarat Merkezli Savaş: Operasyonların icrasında istihbaratın özellikle hasar tespiti ve hedefin durumu gibi hususlarda kullanılmasıdır.

Elektronik Savaş: Elektromanyetik yayınların izlenmesi ve teşhis edilmesiyle düşman tarafından kullanılmasının engellenmesi veya etkisinin azaltılması, dost kuvvetlerin etkin olarak yararlanmasının sağlanması için elektromanyetik sistemler ve yönlendirilmiş enerjinin askeri amaçlar için kullanılmasıdır.

siber savas dosyasi burak iglikci siber savaslar ve istihbarat orgutleri 2019 5 1 23 16 48 - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Psikolojik Savaş: Siber uzay bileşenleri yardımıyla, özellikle bireysel bilgilerin değerlendirilmesiyle kişiler, kurumlar hatta toplumlar üzerinde gerçekleştirilen algı operasyonlarıdır.

Hacker Savaşı: Siber uzayda, virüsler, mantık bombaları, truva atları, köle bilgisayar gibi siber silahlar kullanılarak şantaj yapma, hırsızlık, verilerin silinmesi veya başka bir amaca ulaşmak için sivil veya askeri hedeflere yapılan siber güvenlik ihlalleridir.

Ekonomik Bilgi Savaşı: Siber uzayı etkinlikle kullanan finans, bankacılık, e-ticaret gibi sektörlerin verilerine yönelik gerçekleştirilen manipülasyon faaliyetleridir.

Siber Savaş: Bilgi savaşı kavramı bölümlerinden en kapsamlı olanıdır. Sayısal ortam/siber uzay içerisinde, savunma ya da taarruz amaçlı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yok edilmesi, zarara uğratılması ya da manipüle edilmesi eylemlerini kapsar. Ayrıca Libicki siber savaşı, stratejik ve operasyonel olarak iki gruba ayırmıştır.

o CYBER WAR facebook 1140x600 - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Stratejik siber savaş, bir devlete ve onu oluşturan topluma karşı özellikle de devletin tutumunu değiştirmek amacıyla gerçekleştirilen siber saldırı harekâtı, Operasyonel siber savaş ise konvansiyonel bir savaş esnasında düşmanın askeri hedeflerine ve silahlı kuvvetleri ile bağlantılı sivil hedeflerine karşı gerçekleştirilen siber saldırı harekâtı olarak tanımlanmıştır.

resim 1 - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Tablo 1’de konvansiyonel savaş ile siber savaş arasında bulunan temel farklar listelenmiştir. Siber savaşı konvansiyonel savaştan ayıran en belirgin farklar arasında saldırıların kaynağını belirlemenin neredeyse imkânsız olduğu, saldırıların asimetrik olduğu ve sınırlardan bağımsızlığı yer almaktadır. Bunlara ilaveten, siber savaşın caydırıcılık gücü nispeten daha az olduğundan tek başına kullanıldığında düşmanı silahsızlandırmak ve zararsız hale getirmek mümkün değildir. Ayrıca tek başına kullanıldığında düşman topraklarını işgal etmek için yeterli olmadığından konvansiyonel savaş ile birlikte, müşterek ve doğru yer ve zamanda operasyonel savaş şeklinde uygulanması çok daha etkili olacaktır.

Şu ana kadar tanımlarını yapmaya çalıştığımız siber saldırı, siber suç ve siber savaş kavramları sıklıkla birbirleri yerine kullanılmakta ve karıştırılmaktadır.

resim 2 - Siber Uzayda Siber Savaş ve Bilgi Savaşı

Dolayısıyla siber suç, sadece devlet dışı aktörler tarafından yapılan siber eylemlerinin yanı sıra ceza hukuku ihlallerini kapsamaktadır. Siber saldırılar, hem devlet dışı aktörler hem de devlet eli ile yapılabildiği gibi, bilişim sistemlerine yönelik olacak şekilde, ulusal ve politik güvenliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Siber savaş ise siber saldırıların nitelikleri haricinde eylemin etkilerinin silahlı saldırıya eşdeğer olması veya herhangi bir silahlı çatışma bağlamında icra edilmesi niteliğine sahip olması gerekmektedir.

Araştırmanın tamamını (171 sayfa) okumak ya da incelemek için;
Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
TezNo: 429510