Ağ ve Yazılım Güvenliği

Ağ ve Yazılım Güvenliği

Kitap tam anlamıyla yazılımcılar için özel olarak hazırlanmış. Konuların dizilimi ve birbiryle alakalı olarak ilerlemesi gerçekten kitabı okunuası kılan özelliklerden.

Kütüphanenizde mutlaka olmasını tavsiye ettiğim bu kitap bence çok değerlidir.

Kitap içerisinde 5 ana bölüm yer almaktadır. Bu bölümler şöyledir:
• Web Uygulamaları Güvenliği
• Network Güvenliği
• Sunucu Güvenliği
• Yazılım Güvenliği
• Veritabanı Güvenliği

Kitap içerisinde yer alan başlıca konular şunlardır:
• SQL Injection
• Cross Site Scripting
• Cross Site Reference Forgery
• Hizmet Aksatma Yöntemleri
• Brute Force
• The Dradis Framework
• Password Sniffing
• Kriptoloji
• Social Engineering
• Virtual Private Server
• Connection Protocol
• Remote Access
• Ağlar Arası İletişim
• Ağ Topolojileri
• Windows Network Security
• Linux Network Security

Yazar: Furkan Çontar
Kitap: Ağ ve Yazılım Güvenliği
Sayfa: 275

resim 37 - Ağ ve Yazılım Güvenliği