SQL WHERE Komutu Kullanımı

SQL WHERE Komutu Kullanımı

WHERE ifadesi tablodaki alanlarda okuma, güncelleme, silme gibi işlemleri yaparken belli kriterlere sahip kayıtlar üzerinde işlem yapmamızı sağlar. Where ifadesi belirtilmezse uygulanan komut bütün kayıtlar üzerinde geçerli olur. Mesela bir kaydı silmek istediğimiz zaman Where ifadesini kullanmazsak tablodaki bütün kayıtları silecektir.

Where Kullanım Biçimi

SELECT  alan_adi1,alan_adi2
FROM tablo_adi
WHERE alan_adi=sorgu_degeri

İlk bakışta kod biraz karışık görünebilir. Açıklayacak olursak;
SELECT ifadesi ile sorgunun bir seçme yani veritabanından okuma işlemi yapacağımız belirtmiş olduk.

Sonrasında ise hangi alanlarda okuma yapacağımızı belirtiyoruz. Eğer silme işlemi yapacaksak select ifadesi yerine Delete ifadesi kullanılmalıdır

FROM ifadesi ile veritabanı içindeki hangi tabloda işlem yapılacağı belirtiliyor.

WHERE ifadesi ile yapmak istediğimiz işlem (seçme, silme vs.) için gerekli parametreleri belirteceğimiz bölüm başlıyor.

Where ifadesinin hemen ardından hangi alandaki kritere göre işlem yapacaksan o alan adını yazıyoruz. sorgu_degeri ifadesi ile seçtiğimiz alandaki veri değerini giriyoruz.

Burada eşittir işareti yerine başka operatör işaretleride kullanılabilir. Mesele belli bir sayıdan büyük veya küçük olması durumlarına göre sorgulama yapılabilir. Veya iki tarih arası sorgulama yapılabilir.

 SELECT * FROM Personel WHERE Sehir='Adana'