SQL SELECT Komutu Kullanımı

SQL SELECT Komutu Kullanımı

02/03/2019 Kapalı Yazar: emrecaglaryildiz

SELECT ifadesi veritbanından verileri okumak için kullanılır. Veritbanındaki tablo üzerindeki bütün alanlardan veri çekilebileceği gibi belirteceğimiz bir kaç alandan da veri çekebiliriz. En azındna bir alan belirtmek gerekmektedir.

Select Kullanım Biçimi

Eğer bütün alanlardan veri çekeceksek, Select ifadesinden sonra * işareti konulur. Böylece bütün alanlardan veri çekileceği belirtilmiş olur.

SELECT * FROM tablo_adi

Eğer birkaç tane alanlardan veri çekeceksek, Select ifadesinden sonra alanları virgüller ayırarak yazarız.

SELECT alan_adi1, alan_adi2 FROM tablo_adi

Fazlaca işimize yarayacak olan bu komutla ilgili bolca örnek yaparak aklınıza mantığını yerleştirebilirsiniz.

Kolay gelsin.