SQL Kullanılan Genel Data Tipleri

SQL Kullanılan Genel Data Tipleri

02/03/2019 Kapalı Yazar: emrecaglaryildiz

Tablo üzerindeki her bir alanın bir veri tipi vardır ve veri tipi seçimi zorunludur. Veritabanını tasarlarken hangi alanın hangi veri tipinde olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Daha sonra bir alandan veri çekmek istenirse alanın tipine göre veri çekme işlemi gerekecektir.

Aşağıdaki listede genel olarak kullanılan data tiplerini görebilirsiniz.

Data TipiAçıklama
CHARACTER(n)Metin tipinde n ile belirtilen sayı kadar karakter depolar. n ile belirtilenden az karakter girilmiş olsa bile n kadar yer kullanılır.
VARCHAR(n) or CHARACTER VARYING(n)En fazla n ile belirtilen kadar karakter yer kaplar. Girilen veri n değerinden az ise sadece girildiği kadar alan kaplar.
BINARY(n)Metinsel olarak Binary değerleri n ile belirtilen kadar depolar. n değerinden az karakter girilse de n kadar yer kullanılır.
BOOLEANTRUE – FALSE , VAR – YOK gibi sadece iki durumun varlığında kullanılır.
VARBINARY(n) or BINARY VARYING(n) Metinsel olarak Binary değerleri en fazla n ile belirtilen kadar depolar. Veri n değerinden az ise sadece girildiği kadar alan kaplar.
INTEGERTam sayı olarak numarasal değerleri depolar. Virgüllü değerleri kabul etmez. 4 byte alan kaplar. -2.147.483.648 ile 2.147.438.647 arası değerlerde kullanılır.
SMALLINTKüçük tam sayı değerlerini depolar. Virgüllü değerleri kabul etmez. 2 byte yer kaplar. -32.768 ile 32.767 arası değerlerde kullanılır.
TINYINTMini tam sayı değerlerini depolar. Virgüllü değerleri kabul etmez. 1 byte yer kaplar. 0-255 arası değerlerde kullanılır.
BIGINTBüyük tam sayıları depolamak için kullanılır. Virgüllü değerleri kabul etmez. 8 byte alan kaplar. -2.147.483.648 ile 2.147.438.647 arası değerlerde kullanılır. -9.223.372.036.854.775.808 ile -9.223.372.036.854.775.807 arası değerlerde kullanılır.
DECIMAL(p,s)Virgüllü değerlerde kullanılır.. Örneğin: decimal (5,2) ifadesinde toplam 5 tane rakam olduğunu söylenmiş. Bunun 2 tanesi virgülden sonra olaak belirtilmiş. Tam sayı kısmına ise 3 rakam girilebilir.
NUMERIC(p,s)DECIMAL veri tipi ile aynı özelliklere sahiptir. Bazı sistemler sadece Numeric alanı kullanır.
FLOAT(p)Virgüllü değerleri yuvarlayarak kayıt eder. p ile hafızada tutulmak istenen byte değeri belirtilir. girilen değer 5 byte’tan fazla ise sadece 5 byte’lık kısmı yuvarlanarak kaydedilir.
REAL4 byte yer tutar. Aynı zamanda Float(24) ile aynı işi yapar. Ancak bu tipte virgüllü sayıları aklayabilirsiniz.
DATE Yıl, ay, gün olarak tarih depolar
TIMESaat, dakika ve saniye olarak veri depolar
TIMESTAMPYıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak veri depolar
MULTISET Değişken uzunluklu ve sırasız eleman koleksiyonu
XMLXML tipinde verileri depolar.