Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık Eğitimleri -1

Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık Eğitimleri -1

06/07/2020 Kapalı Yazar: emrecaglaryildiz

Günümüz koşullarında insanların her geçen gün teknolojiye ve özellikle internet kullanımına olan bağımlılıklarının artmakta olduğu görülmektedir.

Yaşanan bu teknolojik bağımlılık artışının temel nedeni incelendiğinde genel olarak iş yapış, kullanım ve erişim kolaylığının tetikleyici olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Kullanıcıların erişim ve kullanım kolaylığına kavuşması konfor ve rahatlığı, bu rahatlık da beraberinde güvenlik açıklarını getirmektedir.

image - Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık Eğitimleri -1

Bu durum ise bir takım güvenlik ihtiyaçlarının doğmasına neden olmaktadır. Güvenlik açıklarının kapatılabilmesindeki temel basamak öncelikli olarak bu açıkların farkında olmakla başlamaktadır. Kişi ya da kurumların farkında olabilmeleri için ise öncelikle konuyla ilgili en azından temel bilgiye sahip olması gerekliliği doğmaktadır.

Kişi ya da kurumların her sene güvenliklerini sağlamak ve güvenli hissedebilmek için milyonlarca dolar donanım yatırımı yaptıkları tespit edilmiştir. Bu durum kişi ya da kurumlarda güvende oldukları duygusu oluşmasına ve gereksiz bir özgüvene neden olmaktadır.

image 1 - Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık Eğitimleri -1

Çalışmamda ve yazılarımda işte tam burada gözden kaçan en önemli unsurdan bahsedeceğim, insan faktörü. Ne kadar güvenli sistemler kurulursa kurulsun bu sistemleri insanların yöneteceği, işleteceği her zaman göz ardı edilmektedir.

Çalışmalarımla insan faktörünün sosyal mühendisler tarafından hangi tekniklerle, nasıl aşıldığından, ne tip önlemler alınması gerektiğine kadar detayları ve sanal sistemler üzerinde çeşitli senaryolarla uygulamalı olarak gözler önüne serilmektedir. Ayrıca toplumun çeşitli yaş aralığında bulunan beş yüz bir kişilik bir anket uygulaması yapılarak toplumsal farkındalık seviyesi yorumlanmaya çalışılmıştır.

image 2 - Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık Eğitimleri -1

Bu bağlamda çalışmalarımın, sosyal mühendislik saldırılarına karşı insanların ve toplumun gelişimine önemli bir katkı sunması ve ışık tutmasını amaçlamaktayım.  

Yazı dizimin ilk yazısını ve özetini burada tamamlıyorum. 🙂

Not: Bu çalışmalarım akademik bir ödev olarak hazırlamış olduğum ve bilimsel kaynaklar üzerinden elde edindiğim bilgilerin harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Yararlı olması dileğiyle…

AYU Siber Güvenlik Yüksek Lisans, Yüksek Onur Mezunu
Emre Çağlar YILDIZ